Thiết kế hộp giảm tốc (Đồ án chi tiết máy) - CADAMES

Thiết kế hộp giảm tốc (Đồ án chi tiết máy)

Hộp giảm tốc là một cơ cấu máy quan trọng và xuất hiện hầu hết trong các máy móc công nghiệp. Hộp giảm tốc có tác dụng truyền chuyển động và momen xoắn từ động cơ điện đến các cơ cấu chấp hành khác của máy.

Hộp giảm tốc

  • Phân loại hộp giảm tốc

Tùy thuộc vào số cấp giảm tốc và bộ truyền được sử dụng trong hộp giảm tốc

– Phân loại theo số cấp giảm tốc ta có:

+ Hộp giảm tốc 1 cấp: dùng 1 cặp bộ truyền để giảm tốc

+ Hộp giảm tốc 2 cấp: dung 2 cặp bộ truyền để giảm tốc

– Phân loại theo bộ truyền được sử dụng trong hộp giảm tốc ta có:

+ Hộp giảm tốc bánh răng: răng trụ răng thẳng, răng trụ răng nghiêng, răng côn răng thẳng, răng côn răng xoắn.

+ Hộp giảm tốc trục vít bánh vít

Ví dụ hình dưới đây là bộ giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ răng nghiêng:

Hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ răng nghiêng

  • Thiết kế hộp giảm tốc

Thiết kế hộp giảm tốc đòi hỏi đến kiến thức nền về thiết kế máy của người kỹ sư về các tính toán chọn bộ truyền cũng như kiểm bền các chi tiết quan trọng và chọn kết cấu chi tiết cho phù hợp với việc gia công và bảo dưỡng cũng như thay thế trong quá trình sử dụng. Chính vì tầm quan trọng nên các sinh viên cơ khí trải qua 1 môn học đó là:  Đồ án chi tiết máy. Trong môn học này sinh viên được học về trình tự thiết kế hộp giảm tốc và thiết kế bản vẽ lắp cho hộp giảm tốc. Thông thường thiết kế hộp giảm tốc theo trình tự sau:

+ Chọn động cơ và phân phổi tỷ số truyền

+ Thiết kế và tính toán các bộ truyền trong hộp giảm tốc bao gồm bộ truyền ngoài như: bộ truyền đai, bộ truyền xích và bộ truyeeng trong như: bộ truyền bánh rang, bộ truyền trục vít bánh vít

+ Tính toán thiết kế trục và chọn ổ lăn, ở đây thường chọn tính thiết kế và kiểm bền cho các trục tuyền tải và chọn ổ lăn, chế độ bôi trơn phù hợp với điều kiện làm việc của hộp giảm tốc

Các chi tiết của bộ truyền được tính toán dựa trên thông số đầu vào và được lựa chọn theo tiêu chaurn có sẵn. Các chi tiết lắp ghép như ổ lăn, vòng bi, bulong đai ốc được tính toán và lựa chọn theo chuẩn có sẵn. Các chi tiết lắp ghép còn lại được thiết kế theo các chi tiết bộ truyền.

Ví dụ đối với hộp giảm tốc bánh răng trụ răng nghiêng 2 cấp, đầu tiên là tính toán thiết kế bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng và trục lắp trên bộ truyền cũng như ổ lăn, vòng bi như hình dưới đây:

Từ các kích thước của bộ truyền ta thiết kế được thân và nắp của hộp giảm tốc

Thân hộp giảm tốc

Nắp hộp giảm tốc

Từ kích thước của thân và nắp vỏ hộp giảm tốc ta thiết kế được các chi tiết lắp ghép

Các chi tiết lắp ghép

Bulong đai ốc lắp ghép

Cuối cùng ta thiết kế bộ truyền ngoài cho hộp giảm tốc

Bộ truyền đai

  • Tài liệu tham khảo thiết kế hộp giảm tốc

Tài liệu tham khảo bao gồm thuyết minh và bản vẽ các loại hộp giảm tốc. Lưu ý: tài liệu mình sưu tập được chỉ mang tính chất tham khảo nên các bạn không lấy nguyên trạng vào đồ án của cá nhân mình. Link tải tài liệu:

http://www.4file.net/users/cadames/7438/Do an Chi Tiet May

Các file của hộp giảm tốc 2 cấp bánh răng trụ răng nghiêng 2 cấp:

http://www.4file.net/users/cadames/7499/gearbox reducer

Tài liệu thiết kế hệ dẫn động cơ khí:

https://cadames.us/tinh-toan-thiet-ke-he-dan-dong-co-khi/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *